Proizvodnja tovnih pilića

Organizovana je na našoj farmi gde primenjujemo najsavremenija saznanja, ostvarujući veliki uspeh u proizvodnji zdravih, i po kvalitetu prepoznatljivih, pilića za klanje. Godišnja proizvodnja je, u saradnji sa našim partnerima, danas na nivou 500.000 životinja.

Kontakt telefon: +381/69 684 920 Dejan Đurović

Proizvodnja tovnih pilića

Organizovana je na našoj farmi gde primenjujemo najsavremenija saznanja, ostvarujući veliki uspeh u proizvodnji zdravih, i po kvalitetu prepoznatljivih, pilića za klanje. Godišnja proizvodnja je, u saradnji sa našim partnerima, danas na nivou 500.000 životinja.

Kontakt telefon: +381/69 684 920 Dejan Đurović

Proizvodnju tovnih teladi i junadi

Prozvodnju obavljamo na farmi POBEDA, u blizini Bačke Topole, sa godišnjom obradom stada u količini od 500 komada. Na datoj lokaciji imamo i registrovan karantin koji, za potrebe naših poslovnih partnera, uspešno primi, karantinira i otpremi 600 životinja na godišnjem nivou.

Kontakt telefon:+381/69 684 921
dvm Vasilije Šćepanović

Proizvodnja komposta i organskog đubriva

Za menadžment preduzeća MIVAKA bio poseban izazov, jer smo, kao društveno odgovorna kompanija, uvideli veliki ekološki problem sa
sporednim ostacima nakon završenog tova.
Daleke 2012. godine, smo ušli u dati projekat zbrinjavanja bioloških ostataka, da bi 21.03.2018. godine, sa puno inovacija, a prateći vodeće svetske tehnologije, otvorili prvi pogon za preradu stajnjaka u čvrsta organska đubriva, kako u Srbiji tako i u regionu.
Slede proizvodi:
• Čvrsta organska đubriva – Vrhunskog kvaliteta bez semena korovskih i drugih biljaka, 100% bezbedna za Vas i Vaše životinje.
• Kompost – Najvećeg nutritivnog značaja za Vaše zasade.

Kontakt telefon: +381/69 684 944 dipl.ing Duško Veseličić

Proizvodnja komposta i organskog đubriva

Za menadžment preduzeća MIVAKA bio poseban izazov, jer smo, kao društveno odgovorna kompanija, uvideli veliki ekološki problem sa
sporednim ostacima nakon završenog tova.
Daleke 2012. godine, smo ušli u dati projekat zbrinjavanja bioloških ostataka, da bi 21.03.2018. godine, sa puno inovacija, a prateći vodeće svetske tehnologije, otvorili prvi pogon za preradu stajnjaka u čvrsta organska đubriva, kako u Srbiji tako i u regionu.
Slede proizvodi:
• Čvrsta organska đubriva – Vrhunskog kvaliteta bez semena korovskih i drugih biljaka, 100% bezbedna za Vas i Vaše životinje.
• Kompost – Najvećeg nutritivnog značaja za Vaše zasade.

Proizvodnja tovnih teladi i junadi

Prozvodnju obavljamo na farmi POBEDA, u blizini Bačke Topole, sa godišnjom obradom stada u količini od 500 komada. Na datoj lokaciji imamo i registrovan karantin koji, za potrebe naših poslovnih partnera, uspešno primi, karantinira i otpremi 600 životinja na godišnjem nivou.

Kontakt telefon:+381/69 684 921
dvm Vasilije Šćepanović

Proizvodnja komposta i organskog đubriva

Za menadžment preduzeća MIVAKA bio poseban izazov, jer smo, kao društveno odgovorna kompanija, uvideli veliki ekološki problem sa
sporednim ostacima nakon završenog tova.
Daleke 2012. godine, smo ušli u dati projekat zbrinjavanja bioloških ostataka, da bi 21.03.2018. godine, sa puno inovacija, a prateći vodeće svetske tehnologije, otvorili prvi pogon za preradu stajnjaka u čvrsta organska đubriva, kako u Srbiji tako i u regionu. Slede proizvodi:
• Čvrsta organska đubriva – Vrhunskog kvaliteta bez semena korovskih i drugih biljaka, 100% bezbedna za Vas i Vaše životinje.
• Kompost – Najvećeg nutritivnog značaja za Vaše zasade.

Kontakt telefon: +381/69 684 944 dipl.ing Duško Veseličić